Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
123728

Ủy ban nhân dân xã Xuân Thịnh quyết tâm về đích xây dựng Nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2020.

Ngày 16/02/2021 00:00:00

Về Xuân Thịnh những ngày này, chúng ta có thể cảm nhận rõ những thay đổi tích cực với một không khí khẩn trương chuẩn bị về đích nông thôn mới. Các khu dân cư nổi bật với nhiều con đường hoa xanh - sạch - đẹp. Nhà nhà cùng thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất nâng cao đời sống. Những tuyến đường liên thôn, liên xã đã bê tông đảm bảo tiêu chuẩn rộng và đẹp. Các công trình phúc lợi, trường học, công sở, nhà văn hóa thôn đang được xây dựng đưa vào sử dụng. Giao thông đi lại thuận tiện, cuộc sống của nhân dân nhờ đó ngày càng ổn định. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang đến luồng sinh khí mới cho Xuân Thịnh mang đến niềm vui cho người dân khi cuộc sống được nâng lên, cả về vật chất lẫn tinh thần.

      Đảng ủy xã xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, có tác động đến mọi mặt trong đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Để thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động, Đảng ủy đã triển khai các văn bản của Đảng, chính quyền cấp trên đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân; thành lập BCĐ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hướng dẫn, chỉ đạo các mặt công tác cũng như đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền qua các hội, đoàn thể; tuyên truyền trên đài truyền thanh, treo pano, khẩu hiệu, băng zôn tại các thôn; Định kỳ hàng tháng, Ban chỉ đạo duy trì lịch họp giao ban, bám sát tình hình thực tế , vận động, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, vai trò chủ thể của từng hộ gia đình; và huy động nguồn lực trong nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

          Đài truyền thanh xã liên tục phát sóng những bài viết về chủ đề xây dựng nông thôn mới trên nhiều lĩnh vực. Với những thông tin, tư liệu sinh động thực tiễn tại địa phương. Với lòng nhiệt tình, tâm huyết, quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nguồn sức mạnh nội lực của xã được phát huy cao độ. Các cấp ủy, chi bộ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành nghề nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH, các đoàn thể phát động các phong trào bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp sạch gắn với an toàn thực phẩm. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Xuân Thịnh đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT cao, số người tham gia BHXH tự nguyện không ngừng tăng nhanh tại các đơn vị thôn trên địa bàn. Đường giao thông được bê tông hóa, công sở làm việc đang được xây mới, nhà văn hóa của từng thôn được cải tạo khang trang, dọc các tuyến đường liên thôn được quét vôi kết hợp với các con đường hoa tạo nên cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.

Có được kết quả như ngày hôm nay chính là nhờ sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của nhân dân xã Xuân Thịnh. Trước tiên là từ sự chỉ đạo, kế hoạch triển khai được thực hiện bài bản, nghiêm túc, luôn luôn tổng kết rút kinh nghiệm, học hỏi những cách làm hay của các xã bạn, các địa phương tiêu biểu trong huyện, vận dụng vào cụ thể địa phương mình; Phát huy dân chủ trong nhân dân, lựa chọn các hạng mục ưu tiên để đầu tư, không dàn trải; Tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện xã hội; Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM. Nhờ phát huy dân chủ rộng rãi, mọi việc của thôn, xã có liên quan đến nhân dân đều được công khai để nhân dân bàn bạc, quyết định.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí còn lại một cách hiệu quả và quan trọng hơn cả là sự đồng thuận của nhân dân cùng với Đảng bộ và chính quyền, để Xuân Thịnh hoàn thành 19/19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn NTM theo lộ trình đề ra./.

 


Ủy ban nhân dân xã Xuân Thịnh quyết tâm về đích xây dựng Nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2020.

Đăng lúc: 16/02/2021 00:00:00 (GMT+7)

Về Xuân Thịnh những ngày này, chúng ta có thể cảm nhận rõ những thay đổi tích cực với một không khí khẩn trương chuẩn bị về đích nông thôn mới. Các khu dân cư nổi bật với nhiều con đường hoa xanh - sạch - đẹp. Nhà nhà cùng thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất nâng cao đời sống. Những tuyến đường liên thôn, liên xã đã bê tông đảm bảo tiêu chuẩn rộng và đẹp. Các công trình phúc lợi, trường học, công sở, nhà văn hóa thôn đang được xây dựng đưa vào sử dụng. Giao thông đi lại thuận tiện, cuộc sống của nhân dân nhờ đó ngày càng ổn định. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang đến luồng sinh khí mới cho Xuân Thịnh mang đến niềm vui cho người dân khi cuộc sống được nâng lên, cả về vật chất lẫn tinh thần.

      Đảng ủy xã xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, có tác động đến mọi mặt trong đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Để thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động, Đảng ủy đã triển khai các văn bản của Đảng, chính quyền cấp trên đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân; thành lập BCĐ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hướng dẫn, chỉ đạo các mặt công tác cũng như đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền qua các hội, đoàn thể; tuyên truyền trên đài truyền thanh, treo pano, khẩu hiệu, băng zôn tại các thôn; Định kỳ hàng tháng, Ban chỉ đạo duy trì lịch họp giao ban, bám sát tình hình thực tế , vận động, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, vai trò chủ thể của từng hộ gia đình; và huy động nguồn lực trong nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

          Đài truyền thanh xã liên tục phát sóng những bài viết về chủ đề xây dựng nông thôn mới trên nhiều lĩnh vực. Với những thông tin, tư liệu sinh động thực tiễn tại địa phương. Với lòng nhiệt tình, tâm huyết, quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nguồn sức mạnh nội lực của xã được phát huy cao độ. Các cấp ủy, chi bộ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành nghề nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH, các đoàn thể phát động các phong trào bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp sạch gắn với an toàn thực phẩm. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Xuân Thịnh đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT cao, số người tham gia BHXH tự nguyện không ngừng tăng nhanh tại các đơn vị thôn trên địa bàn. Đường giao thông được bê tông hóa, công sở làm việc đang được xây mới, nhà văn hóa của từng thôn được cải tạo khang trang, dọc các tuyến đường liên thôn được quét vôi kết hợp với các con đường hoa tạo nên cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.

Có được kết quả như ngày hôm nay chính là nhờ sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của nhân dân xã Xuân Thịnh. Trước tiên là từ sự chỉ đạo, kế hoạch triển khai được thực hiện bài bản, nghiêm túc, luôn luôn tổng kết rút kinh nghiệm, học hỏi những cách làm hay của các xã bạn, các địa phương tiêu biểu trong huyện, vận dụng vào cụ thể địa phương mình; Phát huy dân chủ trong nhân dân, lựa chọn các hạng mục ưu tiên để đầu tư, không dàn trải; Tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện xã hội; Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM. Nhờ phát huy dân chủ rộng rãi, mọi việc của thôn, xã có liên quan đến nhân dân đều được công khai để nhân dân bàn bạc, quyết định.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí còn lại một cách hiệu quả và quan trọng hơn cả là sự đồng thuận của nhân dân cùng với Đảng bộ và chính quyền, để Xuân Thịnh hoàn thành 19/19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn NTM theo lộ trình đề ra./.