Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
123728

XÃ XUÂN THỊNH QUYẾT TÂM VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI TRONG NĂM 2020

Ngày 21/03/2020 10:11:35

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban nhân dân xã Xuân Thịnh đang dần hoàn thiện các tiêu chí để về đích xây dựng xã Nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2020

 Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và là một cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng xây dựng xã, thôn, gia đình của mình khang trang, sạch đẹp, đồng thời phát triển sản xuất toàn diện về nông, công nghiệp và dịch vụ, người dân có nếp sống văn hóa, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

          Nhận thức rõ điều này trong những năm gần đây nhân dân Xuân Thịnh luôn nâng cao ý thức trách nhiệm của mình thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng và Nhà nước ta.

          Từ những xã thuộc tốp dưới của Huyện Triệu Sơn, đến nay Xuân Thịnh đang tiến những bước tiến quan trọng để cán đích nông thôn mới trong năm 2020. Tính đến hết năm 2019 xã đã đạt được 17/19 tiêu chí. Còn 2 tiêu chí trường học và cơ sở vật chất văn hóa đang được cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ và gấp rút hoàn thành các hạng mục còn lại. Các tiêu chí đã hoàn thành tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng, đảm bảo tính  bền vững lâu dài.

hình nền chú ngọc.jpg

chú ngọc 1.jpg
Tiêu chí Cơ sở vật chất đang dần được hoàn thiện
         

Có được những kết quả này, đây là cả một quá trình phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của toàn thể nhân dân trong xã. Để chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đạt kết quả cao và sớm về đích trong năm 2020, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thịnh đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong xã cần thực hiện tốt một số nội dung công việc như sau.

          - Một là: Mỗi Cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong xã phải hiểu rõ được xây dựng nông thôn mới là  sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

          - Hai là: Mọi người, mọi nhà cần chấp hành tốt hơn nữa, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực học tập nâng cao trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, không ngừng chuyển dịch cơ cấu cây trồng,vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình hơn nữa, vươn lên làm giàu chính đáng.

          - Ba là: Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần gương mẫu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhất là cần thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Cùng nhau phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh khai thác các nhà văn hóa thôn, điểm vui chơi cộng đồng, phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho thanh thiếu niên, người cao tuổi và mọi tầng lớp nhân dân của địa phương. Tham gia gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giúp đỡ thanh thiếu niên, những người chậm tiến, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch vững mạnh.

          - Bốn là: Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần tích cực cải tạo nhà cửa, ao vườn, chuồng trại của gia đình mình, tích cực trồng cây xanh, thu gôm rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường xung quang xanh - sạch - đẹp.

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay góp sức của mọi người dân trong địa phương.

 Người viết tin bài: Lê Đức Ngọc - CC Văn hóa - xã hội 

  

XÃ XUÂN THỊNH QUYẾT TÂM VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI TRONG NĂM 2020

Đăng lúc: 21/03/2020 10:11:35 (GMT+7)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban nhân dân xã Xuân Thịnh đang dần hoàn thiện các tiêu chí để về đích xây dựng xã Nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2020

 Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và là một cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng xây dựng xã, thôn, gia đình của mình khang trang, sạch đẹp, đồng thời phát triển sản xuất toàn diện về nông, công nghiệp và dịch vụ, người dân có nếp sống văn hóa, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

          Nhận thức rõ điều này trong những năm gần đây nhân dân Xuân Thịnh luôn nâng cao ý thức trách nhiệm của mình thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng và Nhà nước ta.

          Từ những xã thuộc tốp dưới của Huyện Triệu Sơn, đến nay Xuân Thịnh đang tiến những bước tiến quan trọng để cán đích nông thôn mới trong năm 2020. Tính đến hết năm 2019 xã đã đạt được 17/19 tiêu chí. Còn 2 tiêu chí trường học và cơ sở vật chất văn hóa đang được cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ và gấp rút hoàn thành các hạng mục còn lại. Các tiêu chí đã hoàn thành tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng, đảm bảo tính  bền vững lâu dài.

hình nền chú ngọc.jpg

chú ngọc 1.jpg
Tiêu chí Cơ sở vật chất đang dần được hoàn thiện
         

Có được những kết quả này, đây là cả một quá trình phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của toàn thể nhân dân trong xã. Để chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đạt kết quả cao và sớm về đích trong năm 2020, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thịnh đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong xã cần thực hiện tốt một số nội dung công việc như sau.

          - Một là: Mỗi Cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong xã phải hiểu rõ được xây dựng nông thôn mới là  sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

          - Hai là: Mọi người, mọi nhà cần chấp hành tốt hơn nữa, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực học tập nâng cao trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, không ngừng chuyển dịch cơ cấu cây trồng,vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình hơn nữa, vươn lên làm giàu chính đáng.

          - Ba là: Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần gương mẫu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhất là cần thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Cùng nhau phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh khai thác các nhà văn hóa thôn, điểm vui chơi cộng đồng, phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho thanh thiếu niên, người cao tuổi và mọi tầng lớp nhân dân của địa phương. Tham gia gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giúp đỡ thanh thiếu niên, những người chậm tiến, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch vững mạnh.

          - Bốn là: Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần tích cực cải tạo nhà cửa, ao vườn, chuồng trại của gia đình mình, tích cực trồng cây xanh, thu gôm rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường xung quang xanh - sạch - đẹp.

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay góp sức của mọi người dân trong địa phương.

 Người viết tin bài: Lê Đức Ngọc - CC Văn hóa - xã hội