Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
123728

Tổ chức các hoạt động tết trung thu trên địa bàn xã Xuân Thịnh năm 2023

Ngày 27/09/2023 15:47:00

Tổ chức các hoạt động tết trung thu trên địa bàn xã Xuân Thịnh năm 2023

 Thực hiện Công văn số 4552/UBND-LĐTBXH ngày 05/09/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tổ chức các hoạt động tết Trung thu trên địa bàn huyện Triệu Sơn.
Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh đề nghị ban chỉ huy 04 đơn vị thôn, đài truyền thanh xã, các ban, ngành đoàn thể, cán bộ công chức liên quan thực hiện triển khai các nhiệm vụ sau:
1. Ủy ban nhân dân xã:
 - Chỉ đạo các ban ngành, tổ chức đoàn thể, đơn vị liên quan tổ chức các chương trình, hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em thông qua các hình thức như: hội thi múa lân, làm lồng đèn, làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, các cuộc thi văn nghệ, thể thao, v.v…; đồng thời tạo điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất để mọi trẻ em được vui đón tết Trung thu tại cộng đồng.
 - Vận động nguồn lực trong xã hội để tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu, đảm bảo cho tất cả trẻ em trên địa bàn được đón tết Trung thu an toàn, lành mạnh; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Chỉ đạo kiểm tra, theo thẩm quyền quy định xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm về an toàn thực phẩm; đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm không phù hợp với trẻ em. Kiểm tra, quản lý các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em đảm bảo an toàn nhằm giảm thiểu các tai nạn, thương tích đối với trẻ em.
2. Công chức Văn phòng – Thống kê.
 - Tham mưu xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nhân dịp tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em đảm bảo an toàn, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
          3. Công chức Văn hóa- Xã hội:
 - Tham mưu cho lãnh đạo đi thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn .
 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban ngành, các thôn  tổ chức hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em; hướng dẫn, theo dõi các đơn vị tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu năm 2023.
 - Là đầu mối tổng hợp, báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND huyện kết quả tổ chức các hoạt động tết Trung thu năm 2023 theo quy định.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung như: Luật Trẻ em, các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật Trẻ em, Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; thông tin các hoạt động tổ chức tết Trung thu cho trẻ em; biểu dương những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có tinh thần vượt khó vươn lên và gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
 - Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí với các hình thức đa dạng, nội dung phong phú cho trẻ em, đặc biệt là các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống, trò chơi dân gian góp phần giáo dục trẻ em gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc.
- Chỉ đạo đài truyền thanh tăng cường thông tin, tiếp sóng các chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi truyền thống phù hợp với trẻ em trong dịp tết Trung thu năm 2023.
 - Phối hợp tổ chức kiểm tra các điểm dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em bảo đảm an toàn cho trẻ em nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn, thương tích đối với trẻ em.
- Tăng cường hoạt độngkiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vấn đề an toàn thực phẩm; bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em trước, trong và sau dịp tết Trung thu năm 2023.
4. Công chức Tài chính – Kế hoạch:
 - Bố trí kinh phí và tăng cường huy động, vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em nhân dịp tết Trung thu (đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo…).
5.  Các trường học trên địa bàn:
Tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho học sinh trong trường học gắn với hoạt động của năm học mới; quan tâm, thăm hỏi, động viên học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để hỗ trợ, trao học bổng, tặng quà cho học sinh.
6. Trạm y tế xã          
 Chuẩn bị lực lượng thường trực và các trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ phòng bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, xử lý kịp thời trong trường hợp có ngộ độc thực phẩm.
Phối hợp với các ban, ngành trong việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, buôn bán thực phẩm trong dịp tết trung thu.
7. Lực lượng Công an xã.
Xây dựng phương án tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đối với các hoạt động vui tết Trung thu; chủ động kiểm tra, ngăn chặn không để tình trạng chen lấn, gây mất trật tự công cộng, gây tai nạn, thương tích cho trẻ em và gây tai nạn giao thông trong dịp tết Trung thu trên địa bàn .
8. Đoàn thanh niên.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em; hướng dẫn các cơ sở Đoàn xây dựng nội dung, chương trình tổ chức tết Trung thu cho trẻ em tại các thôn.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên:
 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp với các thôn và các đơn vị trên địa bàn, triển khai các hoạt động tổ chức tết Trung thu cho trẻ em ý nghĩa, phù hợp; tăng cường vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội để tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Đề nghị các ngành, đoàn thể các cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức được phân công, các đơn vị thôn triển khai thực hiên kịp thời, hiệu quả các hoạt động tết Trung thu năm 2023 và gửi báo cáo về UBND xã (qua Công chức LĐTBXH) hội trước ngày 30/09/2023 để tổng hợp báo cáo UBND huyện.
Nguồn tin: CC VH - XH

Tổ chức các hoạt động tết trung thu trên địa bàn xã Xuân Thịnh năm 2023

Đăng lúc: 27/09/2023 15:47:00 (GMT+7)

Tổ chức các hoạt động tết trung thu trên địa bàn xã Xuân Thịnh năm 2023

 Thực hiện Công văn số 4552/UBND-LĐTBXH ngày 05/09/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tổ chức các hoạt động tết Trung thu trên địa bàn huyện Triệu Sơn.
Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh đề nghị ban chỉ huy 04 đơn vị thôn, đài truyền thanh xã, các ban, ngành đoàn thể, cán bộ công chức liên quan thực hiện triển khai các nhiệm vụ sau:
1. Ủy ban nhân dân xã:
 - Chỉ đạo các ban ngành, tổ chức đoàn thể, đơn vị liên quan tổ chức các chương trình, hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em thông qua các hình thức như: hội thi múa lân, làm lồng đèn, làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, các cuộc thi văn nghệ, thể thao, v.v…; đồng thời tạo điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất để mọi trẻ em được vui đón tết Trung thu tại cộng đồng.
 - Vận động nguồn lực trong xã hội để tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu, đảm bảo cho tất cả trẻ em trên địa bàn được đón tết Trung thu an toàn, lành mạnh; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Chỉ đạo kiểm tra, theo thẩm quyền quy định xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm về an toàn thực phẩm; đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm không phù hợp với trẻ em. Kiểm tra, quản lý các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em đảm bảo an toàn nhằm giảm thiểu các tai nạn, thương tích đối với trẻ em.
2. Công chức Văn phòng – Thống kê.
 - Tham mưu xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nhân dịp tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em đảm bảo an toàn, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
          3. Công chức Văn hóa- Xã hội:
 - Tham mưu cho lãnh đạo đi thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn .
 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban ngành, các thôn  tổ chức hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em; hướng dẫn, theo dõi các đơn vị tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu năm 2023.
 - Là đầu mối tổng hợp, báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND huyện kết quả tổ chức các hoạt động tết Trung thu năm 2023 theo quy định.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung như: Luật Trẻ em, các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật Trẻ em, Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; thông tin các hoạt động tổ chức tết Trung thu cho trẻ em; biểu dương những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có tinh thần vượt khó vươn lên và gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
 - Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí với các hình thức đa dạng, nội dung phong phú cho trẻ em, đặc biệt là các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống, trò chơi dân gian góp phần giáo dục trẻ em gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc.
- Chỉ đạo đài truyền thanh tăng cường thông tin, tiếp sóng các chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi truyền thống phù hợp với trẻ em trong dịp tết Trung thu năm 2023.
 - Phối hợp tổ chức kiểm tra các điểm dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em bảo đảm an toàn cho trẻ em nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn, thương tích đối với trẻ em.
- Tăng cường hoạt độngkiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vấn đề an toàn thực phẩm; bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em trước, trong và sau dịp tết Trung thu năm 2023.
4. Công chức Tài chính – Kế hoạch:
 - Bố trí kinh phí và tăng cường huy động, vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em nhân dịp tết Trung thu (đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo…).
5.  Các trường học trên địa bàn:
Tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho học sinh trong trường học gắn với hoạt động của năm học mới; quan tâm, thăm hỏi, động viên học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để hỗ trợ, trao học bổng, tặng quà cho học sinh.
6. Trạm y tế xã          
 Chuẩn bị lực lượng thường trực và các trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ phòng bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, xử lý kịp thời trong trường hợp có ngộ độc thực phẩm.
Phối hợp với các ban, ngành trong việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, buôn bán thực phẩm trong dịp tết trung thu.
7. Lực lượng Công an xã.
Xây dựng phương án tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đối với các hoạt động vui tết Trung thu; chủ động kiểm tra, ngăn chặn không để tình trạng chen lấn, gây mất trật tự công cộng, gây tai nạn, thương tích cho trẻ em và gây tai nạn giao thông trong dịp tết Trung thu trên địa bàn .
8. Đoàn thanh niên.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em; hướng dẫn các cơ sở Đoàn xây dựng nội dung, chương trình tổ chức tết Trung thu cho trẻ em tại các thôn.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên:
 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp với các thôn và các đơn vị trên địa bàn, triển khai các hoạt động tổ chức tết Trung thu cho trẻ em ý nghĩa, phù hợp; tăng cường vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội để tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Đề nghị các ngành, đoàn thể các cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức được phân công, các đơn vị thôn triển khai thực hiên kịp thời, hiệu quả các hoạt động tết Trung thu năm 2023 và gửi báo cáo về UBND xã (qua Công chức LĐTBXH) hội trước ngày 30/09/2023 để tổng hợp báo cáo UBND huyện.
Nguồn tin: CC VH - XH
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)