Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
123728

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn xã.

Ngày 07/01/2025 00:00:00

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn xã.

 Thực hiện Công văn số 3582/UBND-VP ngày 25/7/2023 của UBND huyện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người và các thôn triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
1. Các thôn
                -Thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm; không ăn gia cầm ốm, chết không rõ nguyênnhân.
                - Tăng cường giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh, nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch (gồm dịch trên gia cầm và ở người), kịp thời báo cáo với Trạm Y tế đễ phối hợp với Trung tâm  y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để có chẩn đoán xác định; quản lý ca bệnh (nếu có) và xử lý không để bệnh lây lan ra cộngđồng.
 
2.Trạm Y tế xãquanthườngtrựcphòngchốngdịch người
Tăng cường giám sát; giám sát sự kiện tại cộng đồng các trường hợpviêmđườnghôhấpcấptính,hộichứngviêmphổinặngdovirútvà hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm gia cầm lây sang người; thông báo kịp thời cho Trung tâm y tế huyện để phối hợp, triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho các thôn triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch; thực hiện đầy đủ quy định về báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

    -Phối hợp liên ngành y tế và thú y trong công tác phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYTBNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm đặc biệt những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm sống, kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh trên gia cầm và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổdịch.
Nguồn tin: CC
 ĐC - NN
-   Tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND xã, Trung tâm Y tế huyện theo quyđịnh
 
 
3. Công chức Nông nghiệp
Tăng cường phối hợp với Trạm  y tế và thú y trong công tác phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYTBNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm đặc biệt tại các hộ chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm sống, kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh trên gia cầm và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổ dịch.
 
 
4. Đài truyền thanh xã
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và nhữngngườichănnuôi,buônbánvàgiếtmổgiacầmvềnguycơmắcbệnh, các biện pháp phòng tránh,  khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm; không ăn gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân.
             5.Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội: Chủ động, tích cực vận động người dân tham gia các hoạt động phòng, chống các dịch bệnh cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn xã.

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn xã.

Đăng lúc: 07/01/2025 00:00:00 (GMT+7)

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn xã.

 Thực hiện Công văn số 3582/UBND-VP ngày 25/7/2023 của UBND huyện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người và các thôn triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
1. Các thôn
                -Thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm; không ăn gia cầm ốm, chết không rõ nguyênnhân.
                - Tăng cường giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh, nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch (gồm dịch trên gia cầm và ở người), kịp thời báo cáo với Trạm Y tế đễ phối hợp với Trung tâm  y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để có chẩn đoán xác định; quản lý ca bệnh (nếu có) và xử lý không để bệnh lây lan ra cộngđồng.
 
2.Trạm Y tế xãquanthườngtrựcphòngchốngdịch người
Tăng cường giám sát; giám sát sự kiện tại cộng đồng các trường hợpviêmđườnghôhấpcấptính,hộichứngviêmphổinặngdovirútvà hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm gia cầm lây sang người; thông báo kịp thời cho Trung tâm y tế huyện để phối hợp, triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho các thôn triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch; thực hiện đầy đủ quy định về báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

    -Phối hợp liên ngành y tế và thú y trong công tác phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYTBNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm đặc biệt những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm sống, kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh trên gia cầm và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổdịch.
Nguồn tin: CC
 ĐC - NN
-   Tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND xã, Trung tâm Y tế huyện theo quyđịnh
 
 
3. Công chức Nông nghiệp
Tăng cường phối hợp với Trạm  y tế và thú y trong công tác phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYTBNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm đặc biệt tại các hộ chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm sống, kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh trên gia cầm và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổ dịch.
 
 
4. Đài truyền thanh xã
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và nhữngngườichănnuôi,buônbánvàgiếtmổgiacầmvềnguycơmắcbệnh, các biện pháp phòng tránh,  khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm; không ăn gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân.
             5.Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội: Chủ động, tích cực vận động người dân tham gia các hoạt động phòng, chống các dịch bệnh cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn xã.