Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
123728
 
Căn cứ Quyết định số 13-QĐ/HU ngày 11/8/2020 của Huyện ủy Triệu Sơn về việc điều động cán bộ đối với đồng chí Phạm Văn Cương – Phó bí thư trực Đảng xã Thọ Thế, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy xã Xuân Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 12/8/2020; giới thiệu để Hội đồng nhân dân xã Xuân Thịnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Căn cứ Quyết định số 14-QĐ/HU ngày 11/8/2020 của Huyện ủy Triệu Sơn về việc điều động cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Quý – Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh kể từ ngày 12/8/2020; chỉ định tham gia Ban chấp hành, ban thường vụ giữ chức Phó bí thư trực Đảng xã Thọ Thế nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Căn cứ quy định tại điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Xuân Thịnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân xã Xuân Thịnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 để tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND xã Xuân Thịnh.
I.                  Nội dung cụ thể như sau:
1.     Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.
2.     Bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.
3.     Bầu bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân xã Xuân Thịnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.
II.               Thời gian:
Kỳ họp sẽ tiến hành trong ½ ngày, khai mạc vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 26/8/2020.
III.             Địa điểm:
Tại Hội trường xã Xuân Thịnh.
 Hội đồng nhân dân xã kính báo.
Người cung cấp thông tin: Trần Ngọc Phương – PCT HĐND xã Xuân Thịnh