Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
123728
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Xuân Thịnh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ XUÂN THỊNH

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.      

Lê Hồng Phong

Bí thư Đảng ủy

0948138559

2.      

Hoàng Mỹ Phước

PBT ĐU - CT HĐND

0399103441

3.      

Nguyễn Văn Quý

Chủ tịch UBND xã

0396254710

4.      

Trần Ngọc Phương

PCT HĐND xã

0974169653

5.      

Lê Xuân Hùng

Phó CT UBND xã

0975167682

6.      

Trương Minh Tính

UVUB – Trưởng CA

0984981035

7.      

Lê Khánh Thành

UVUB - CHT QS

0386005832

8.      

Lê Đức Thư

CT MTTQ

0365397506

9.      

Lê Ngọc Quý

Công chức VP - TK

0815135287

10.                         

Trần Thị Phượng

Công chức VP - TK

0911733268

11.                         

Nguyễn Xuân Sơn

Công chức TC – KT

0975893678

12.                         

Lưu Tiến Hoàng

Công chức TP – HT

0383501428

13.                         

Mạch Văn Sơn

Công chức TP - HT

0975761416

14.                         

Lê Đức Ngọc

Công chức VH - XH

0918664368

15.                         

Nguyễn Thị Thi

Công chức CS - XH

0336095555

16.                         

Lê Văn Tuấn

Công chức ĐC - XD

0911999232

17.                         

Lê Xuân Tiến

Bí thư Đoàn

0984138126

18.                         

Bùi Xuân Bảo

CT hội CCB

0916605879

19.                         

Lê Thị Thúy

CT hội PN

0971472016

20.                         

Lê Thanh Tâm

CT Hội Nông dân

0973938955